Toode raviks.

Võltsitud ravim 1 Võltsitud ravim on igasugune ravim, mille puhul on vääralt esitatud vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 1 identsus, sealhulgas ravimi pakend, pakendi märgistus, ravimi nimetus või koostis mis tahes koostisosa või koostisosa koguse kohta; 2 päritolu, sealhulgas ravimi tootja, tootjariik, päritoluriik või müügiloa hoidja; 3 taustandmed, sealhulgas kasutatud turustamiskanalitega seotud andmed ja dokumendid. Kombineeritud uudses ravimis on rakkudel põhinev uudne ravim integreeritud meditsiiniseadmega. Uudne ravim on inimtervishoius kasutatav mistahes järgmine ravim: somaatilise rakuteraapia ravim, koetehnoloogiline toode, geeniteraapia ravim ja kombineeritud uudne ravim. Homöopaatiline preparaat 1 Homöopaatiline preparaat on toode, mis on valmistatud Euroopa farmakopöa või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi farmakopöa homöopaatiliste ravimite tootmise reeglite järgi homöopaatilistest lähteainetest ning sisaldab oma pakendil tähistust «Homöopaatiline preparaat». Elusvaktsiinid sisaldavad elusaid nõrgestatud mikroorganisme, mis ei ole võimelised põhjustama haigust, küll aga kujundavad nakkushaiguse eest kaitsva immuunsuse. Inimpäritolu rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja järelevalve kohta loe siit.

Kate liigeste valud Valu ola liigese langes

Ravimpreparaat ja ekstemporaalne ravim 1 Ravimpreparaat on turustamiseks pakendatud ning kaubanimega ravim. Toimeaine ja abiaine 1 Toimeaine on teaduslike meetoditega määratav aine või ainete kombinatsioon, mida Toode raviks kasutada ravimi tootmisel või apteegis valmistamisel ning millest saab tootmise või valmistamise protsessis ravimi toimeaine käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud toime avaldamise eesmärgil.

Ravi liigeste ja luude kui seda nimetatakse Uhise turse poletik

Veterinaarravim ja ravimsööda eelsegu 1 Veterinaarravim on tootja poolt ainult loomadel kasutamiseks määratud ravim. Homöopaatiline preparaat 1 Homöopaatiline preparaat on toode, mis on valmistatud Euroopa farmakopöa või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi farmakopöa homöopaatiliste ravimite tootmise reeglite järgi homöopaatilistest lähteainetest ning sisaldab oma pakendil tähistust «Homöopaatiline preparaat». Taimne ravim, taimne toode ja droog 1 Taimne ravim on ravim, mis sisaldab toimeainete allikana ühte või enamat: 1 droogi; 3 droogi kombineerituna ühe või enama taimse tootega.

Droogide hulka loetakse ka raviks mittemõeldud eksudaate. Drooge defineeritakse kasutatava taimeosa alusel ja botaanilisele süstemaatikale vastava botaanilise nimega perekond, liik, varieteet ja autor.

Abi haiget teha Valutab liigese jala lamedat

Siia kuuluvad ka pulbristatud droogid, tinktuurid, ekstraktid, eeterlikud õlid, pressitud mahlad ja töödeldud eksudaadid. Immunoloogiline ja radiofarmatseutiline ravim ning verepreparaat 1 Immunoloogiline ravim on ravim, mis sisaldab vaktsiini, antikehi, toksiini, seerumit või allergeeni.

Käesolevat seadust ei kohaldata radioisotoope sisaldavatele veterinaarravimitele.

Kuidas ravida valu polveliigese foorumis Kohre koe kasv ja taastamine

Verepreparaadid on täisveri, verekomponendid ja plasmaderivaadid. Defektne ravim Ravim on defektne, kui see ei vasta kvaliteedinõuetele või kui selle pakend, märgistus või infoleht ei vasta käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele, olles mittekvaliteetne, vigane või eksitav.

Võltsitud ravim 1 Võltsitud ravim on igasugune ravim, mille puhul on vääralt esitatud vähemalt üks Toode raviks asjaoludest: 1 identsus, sealhulgas ravimi pakend, pakendi märgistus, ravimi nimetus või koostis mis tahes koostisosa või koostisosa koguse kohta; 2 päritolu, sealhulgas ravimi tootja, tootjariik, päritoluriik või müügiloa hoidja; 3 taustandmed, sealhulgas kasutatud turustamiskanalitega seotud andmed ja dokumendid.

Bioloogilised preparaadid