Suuremate liigeste seadmete tootlemine

Farmis peetud ulukeid võetakse toidukõlbliku liha saamiseks tapamajja vastu, kui farmiuluki omanik või tema poolt volitatud isik esitab veterinaartõendi vorm 1T , mille kohaselt on ulukid farmis teostatud tapaeelse kontrolli alusel tunnistatud terveteks. Kui selleks otstarbeks eraldi ruum puudub, võib sigu tappa ja töödelda samas ruumis, kus tapetakse ja töödeldakse teisi loomaliike hobuseid, veiseid, lambaid , kui on täidetud järgmised nõuded: 4.

Hüpoksia rakutasandil.

Hapniku sisaldus rakkudes väheneb. Elavas organismis toimuvate biokeemiliste reaktsioonide aeglustamine elu toetamiseks. Kudede kahjustamise oht suureneb. Teraapia kodus ja kliinikus Magnetseadme kasutamine liigeste paranemiseks on muutunud meditsiini lahutamatuks osaks. Sellel meetodil pole erinevalt teistest ravimeetoditest praktiliselt mingeid kõrvaltoimeid.

Patsientide märgatav paranemine on märgatav lühikese aja jooksul, kui magnetite kasutamine toimub spetsiaalsetes kontorites ja kodus magnetiliste protseduuride ajal Haiglad kasutavad raviks nii statsionaarseid kui ka kaasaskantavaid seadmeid. Seadmetel on mähis, milles luuakse magnetväli, ja emitter, mis keskendub konkreetsele haiguse kohale.

hajutatud arthroosi 2 kraadiravi Kompleksi liigeste valude jaoks

Statsionaarsetes seadmetes on emitter valmistatud ringi kujul, millesse saab panna patsiendi. Seadmega on ühendatud spetsiaalsete programmidega andur, õige režiimi valimiseks sisestatakse sellesse vajalikud parameetrid. Füsioteraapia ruumis protseduuride läbiviimise reeglid on järgmised: Patsient ei vaja eriväljaõpet.

Enne manipuleerimist soovitavad arstid kasutada klaasi sooja vett, vabaneda metallesemetest ja proteesidest kui neid on.

Värske liha hügieeninõuete eeskirja kehtestamine Vastu võetud

Patsient lamab spetsiaalselt selleks ette valmistatud voodil, mille järel kantakse kahjustatud piirkondadele magnetvööd. Nii saavutatakse parim efektiivsus. Raviarsti määratud diagnoosi alusel kehtestatakse individuaalne programm. Magnetväli tungib nahasse kuni 4 cm sügavusele.

Seadme abil saab uurida haiget liigest neil juhtudel, kui varem tehtud uuringud ja ülesvõtted pole andnud piisavalt täpset diagnoosi. Artroskoopia käigus tehakse vajadusel ka protseduure, näiteks eemaldatakse kahjustunud põlvemenisk või teisi irdtükikesi. Võrreldes nn. Artroskoopia vajalikkuse teeb kirurg kindlaks polikliiniku haavakabinetis, kus toimub registreerimine operatsiooniks e.

Ettevalmistus operatsiooniks 1. Kroonilisi haigusi põdevad ja sellega seoses igapäevaselt ravimeid tarvitavad patsiendid tulevad haiglasse üks päev enne kindlaks määratud operatsiooni päeva kella 8.

Tarvitatavad ravimid tuleb endal kodust kaasa võtta! Kui liha, sealhulgas tükiliha või hakkliha väljastatakse külmutatult, peavad ettevõttes olema külmutusruumid või külmutamisseade ja külmutatud värskest lihast toodete hoiuruum.

 • Почти через семьдесят два часа после того, как Николь спиной вперед опустилась в воды озера Шекспир, вместе с обоими роботами она наконец, вышла на место встречи.
 • Granaatouna liigeste raviks
 • Она открыла .
 • Artroskoopia – Raplamaa Haigla
 • Hoidke polve jalgu jalgu
 • Pohjuste sormede valus liigesed
 • Plus valuvalu
 • Kelbow liigese lihased

Rümbaliha, hakkliha ja töödeldud tükiliha väljastamiseks peab olema eraldi asuv, jahutatav ruum temperatuuriga kuni 12 °C. Lihamassi valmistamise ruum peab asuma eraldi; lihamassi valmistamiseks kasutatavat toorainet ei ole Suuremate liigeste seadmete tootlemine vedada läbi teiste käitlemisruumide.

Valmis lihamassi jahutamine ja hoidmine peab toimuma eraldi ruumides, lahus hakkliha ja töödeldud liha jahutus- ja hoiuruumidest. Lihamassi külmutusruume ja -seadmeid võib kasutada ainult lihamassi jaoks. Erinõuded lihalõikusettevõttele kehtivad ka lihapakkimisettevõttele -üksusele.

Lisaks üldnõuetes toodule kehtivad täiendavad nõuded ettevõttele, kus hoitakse ettenähtud temperatuuril värsket liha. Nõuded laienevad ka tapamaja, lihalõikus- lihapakkimisettevõttes olevaile liha jahutus- külmutus- ja hoiuruumidele. Külmhoones peavad olema piisavalt avarad, kergesti puhastatavad ja kuivad liha tehnoloogilise töötlemise jahutamine, külmutamine ja hoiuruumid.

Kõikides ruumides tuleb tagada nõutav temperatuur ja õhuniiskuse režiim. Jahutatud liha hoiuruumi temperatuur peab tagama lihas temperatuuri kuni 7 °C, tapasaadustel kuni 3 °C.

Külmutatud liha hoiuruumi temperatuur võib olla kuni miinus 18 °C, vanemates külmhoonetes Kuunarliidete ravi tööstuses toorainena kasutataval lihal kuni miinus 12 °C, kuid viimasel juhul väheneb hoiuaeg vastavalt Ruumides, kus liha, tapasaadusi ja töödeldud liha jahutatakse, külmutatakse või hoitakse, peavad olema temperatuurimõõturid.

Soovitatav on kasutada registreerivaid mehhaanilisi või automaatmõõtureid. Klaastermomeetrite kasutamisel peavad nad olema metallvutlaris, elavhõbetermomeetreid ei ole lubatud kasutada. Kõikides ruumides mõõdetakse temperatuuri regulaarselt, tulemused kantakse žurnaali ja need peavad olema kättesaadavad veterinaarinspektorile.

Ruumide tehnoloogiline sisseseade liinid, riputuskonksud, raamid jms peab olema korrosioonikindel, liha ei tohi kokku puutuda uste, põranda, seinte ja seadmetega.

Liha hoiuruumidesse paigutamisel arvestatakse loomaliiki, kvaliteedi kategooriat ja teisi tunnuseid. Iga hoiule antud partii kohta peab teada olema selle hoiule andmise kuupäev ja liha temperatuur, lihapartiid peavad olema märgistatud.

Jahutatud rümpasid, pool- ja veerandrümpasid hoitakse ainult vertikaalasendis, rippteedel; külmutatuna võib neid hoida kas vertikaalasendis, rippteedel või horisontaalasendis, alustele virna laotuna.

Pakitud liha jahutatakse, külmutatakse ja hoitakse eraldi ruumides, lahus rümpadest, pool- ja veerandrümpadest ja pakkimata tapasaadustest.

Pakitud liha asetatakse hoiuruumides riiulitele, raamidele ja alustele. Alused võivad olla puidust, kui nad on siledapinnalised, pestavad ja desinfitseeritavad, nende pesemiseks ja desinfitseerimiseks peavad olema loodud tingimused. Jahutus- ja külmutusagregaadid peavad tagama ruumides nõutavad temperatuurid; liha külmutamisel ja hoidmisel tuleb vältida jää, lume tekkimist liha pinnale. Külmhoones võib olla erinevate temperatuurirežiimidega jahutus- külmutus- ja hoiuruume.

Igal ruumil peab olema ettenähtud nominaalrežiim. Värske liha käitlemise ettevõtte töötajad peavad: 9. See nõue kehtib ka kõigile käitlemis- ja hoiuruumides liikujatele. Liha käitlemise ruumides, sealhulgas hoiuruumides töötavate töötajate kaitseriietus peab olema heledas toonis. Tapamajas ja teistes mustades töölõikudes töötavad töötajad peavad vahetama kaitseriietust iga vahetuse alguses ja vajadusel ka tööaja jooksul; 9.

Arc-sunnitud liigeste artroosi ravi Kiirusta vasakule olaliigese, mida teha

Töökohalt lahkumise vajadusel riputatakse kaitseriietus selleks ettenähtud kohas nagisse; 9. Kaitsevarustusena ettenähtud maskid, kindad ja põlled tuleb hoida puhtana tööpäeva jooksul. Liha tükeldamisel ja lõikamisel kasutatakse kaitsvaid terasrõngastraadist põllesid ja sõrmikuid või puuvillaseid sõrmikuid, nahkkinnaste kasutamine on keelatud. Töötajatel, kes käitlevad liha, ei ole lubatud kanda ehteid kõrvarõngad, keed, sõrmused jmküüned peavad olema lühikeseks lõigatud ja ei tohi olla lakitud.

Töötajate kätele tööprotsessi käigus tekkinud väiksemad haavad ja marrastused tuleb kohe puhastada, desinfitseerida, siduda ja kaitsta veekindla ümbrisega. Suuremate haavade, samuti ekseemi või muu nahalööbe korral ei ole lubatud töötajal käidelda värsket liha.

Ettevõtte ruumides on keelatud alkoholi tarvitamine, sülitamine ja joobnud olekus viibimine. Söömine ja suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades. Töötajad peavad pesema ja desinfitseerima käsi tööaja alguses enne tööle asumist, puhkepausi või lõunastamise järel, pärast tualeti kasutamist, samuti töötamise ajal igakordsel käte määrdumisel.

Haigete loomade või nende loomade lihaga kokkupuutuvad töötajad peavad käsi ja töövahendeid pesema ja desinfitseerima korduvalt töötamise ajal ja enne töökohalt lahkumist. Liha käitlevad töötajad peavad olema terved, läbima perioodiliselt tervisekontrolli ja omama vastavat tõendit.

Käitleja on kohustatud korraldama tootmisprotsessis osalevatele töötajatele tehnoloogia- ja liha hügieenialast koolitust, koostama koolituskava, milles näeb ette koolituse sageduse, mahu ja eesmärgid ning määrama koolituses osalejate ringi.

Veterinaarinspektor peab olema kaasatud koolituskava väljatöötamises. Töötajad peavad tööoperatsioonide läbiviimiseks kasutama puhtaid, desinfitseerituid ja terveid töövahendeid. Liha käitlemisel ettevõttes peab täitma järgmisi hügieeninõudeid: Ettevõtte territooriumil, hoonetes ja käitlemisruumides ei ole lubatud hoida seadmeid, materjale, aineid, kaupu või muid vahendeid, mis ei ole seotud ettevõtte tootmisega või ettevõttele vajalikud; ettevõttes ei ole lubatud hoida ja kasutada lehkavaid aineid, materjale, kergestisüttivaid, purunevaid või purunemisel kilde Valutab kuunarnuki liiget esemeid klaas, keraamika jm.

Ettevõtte territooriumile ja ruumidesse ei tooda teise ettevõtte liha ja tooteid hoiule, kui neid ei kasutata toorainena või neid ei pakita pakendata ; Temperatuuriga alla 0 °C ruume puhastatakse kuivkoristamisel ja vajaduse korral pestakse; Seda tehakse pärast nende tühjendamist ja enne uue lihapartii sissetoomist.

Hallitustõrjet tuleb teha koostatud graafiku järgi; Seadmed ja inventar tuleb pärast desinfitseerimist loputada rohke voolava Suuremate liigeste seadmete tootlemine.

Pesemis- desinfitseerimis- ja puhastusained peavad olema lubatud kasutada Tervisekaitseinspektsiooni poolt. Ettevõttes koostatud koristamisplaanis näidatakse: Töövahendite, seadmete ja kaitsevahendite ning käte pesemisel ja desinfitseerimisel ei tohi saastata liha, seadmeid ega läheduses asuvaid pindu tootmispinnad, põrandad, seinad.

Protseduur viiakse läbi üldnarkoosis või kasutatakse spinaalanesteesiat, mis tuimestab kogu alakeha. Artroskoop viiakse vaadeldavasse liigesesse läbi naha, väikese lõike kaudu.

Enne töö alustamist loputatakse seadmed, töövahendid, anumad ja muud tööriistad voolava veega ja seda tehakse ümbritsevaid pindu, seadmeid ja liha saastamata. Närilised, linnud, putukad ja teised kahjurid peavad olema hävitatud.

Kui ettevõttes on avatavaid aknaid, peavad neil olema kaitsevõrgud. Ettevõtte territooriumil ei tohi loomadel ja lindudel olla võimalik hankida toitu. Käitlemisruumide ja koridoride põrandate katmine saepuru või turbaga on keelatud. Naturaalse suitsu tootmiseks kasutatav saepuru, saelaastud või puud hoitakse eraldi ruumis ja neid ei toimetata läbi lihakäitlemise ruumide.

Kontrollimata, vormikohase veterinaartõendita loomade või lindude liha ei tohi tuua tunnustatud ettevõttesse hoiule või töötlemisele.

Värske liha hügieeninõuete eeskirja kehtestamine

Imporditud liha ei tohi enne kontrollimist viia ettevõtte hoiu- või käitlemisruumidesse; ekspordiks tunnustatud liha peab hoidma eraldi hoiuruumis. Liha hoidmiseks kasutatavad tühjad või lihaga, samuti teiste toiduainetega täidetud nõud ei tohi kokku puutuda otse põrandaga, neid ei tohi asetada seinte ja teiste ruumiosade najale.

Puhtad nõud vannid, anumad hoitakse eraldi ruumis. Jäätmete kogumiseks kasutatavad nõud peavad olema vastava märgistusega ja neid pestakse ja hoitakse ettevõtte mustemal poolel. Ettevõtte administratiiv- ja tootmistegevuse korraldamisel tuleb vältida võõraste isikute või transpordivahendite viibimist ettevõtte territooriumil, käitlemis- ja abiruumides.

Metallist luuplaatide olemasolu. Mõju kehale Ravi jaoks tehakse haigestunud piirkonna või kogu keha kiiritamiseks magnetiliste lainetega mitmeid manipulatsioone. Liigeste verd ja vedelikku mõjutavad magnetilised impulsid.

Loomade veoks peab kasutama selleks ettenähtud veokeid. Riigisisesel loomade veol võib kasutada kohandatud veokeid, välja arvatud kallurveokid. Loomade veok peab vastama järgmistele nõuetele: Põrand ei tohi olla libe.

Ei ole lubatud kasutada veokeid, millega on eelnevalt veetud väetisi, kemikaale, mürgiseid ja lehkavaid aineid pestitsiidid, kütus, õli jt ; neid veokeid võib kasutada loomade veoks ainult pärast veoruumi pesemist ja desinfitseerimist.

Kohandatud lahtised veokid peavad olema soojal aastaajal kaetud presendi või muu tuult mitteläbilaskva materjaliga. Külmal aastaajal oktoobrikuust aprillikuuni või halbade ilmastikutingimuste korral tuleb loomi vedada kinnist tüüpi veokiga. Suurloomad hobused, täiskasvanud veised paigutatakse veoruumi peaga sõidusuunas ja iga loom seotakse lasipuu või veoruumi seina külge.

Hobustel peavad enne vedu olema kabjarauad ja kammitsad eemaldatud.

Veoki veoruumis on lubatud samaaegselt vedada ühesuguse vanusega ühest soost ja ühte liiki loomi. Kui veetav partii on väike 1—2 loomavõib eri liiki ja vanusega ning eri soost loomi vedada samas veoruumis, kuid veoruum peab piiretega olema jaotatud sektoriteks. Lindude ja koduloomade vedu ühes veoruumis on keelatud. Täiskasvanud pulle tuleb vedada alati eraldi.

Kimbud haiget kuunarnukis Arthroosiga luud vaagna

Rasvasea toitumuskategoorias nuumsigu ei ole lubatud vedada õhutemperatuuril üle 30 °C ja alla miinus 25 °C. Väikeloomade lambad, kitsed, sead vedamisel suure veoruumiga veokiga peab see olema jaotatud piiretega sektoriteks, et vältida sõidu ajal loomade kuhjumist ja vigastusi.

Enne loomade pealelaadimist peab veterinaarinspektor kontrollima veoki vastavust käesoleva eeskirja nõuetele ja tegema sellekohase märke veodokumendile.

Kondis tagasi haige Lihasliidete poletik

Tapale saadetavate loomade tervislikku seisundit kontrollib farmis volitatud veterinaararst. Iga looma läbivaatamise järel langetab veterinaararst otsuse looma tervisliku seisundi kohta ja vormistab ühe loomaliigi partii kohta veterinaartõendi. Tervete loomade kohta kehtib veterinaartõendi vorm 1T, haigete loomade kohta veterinaartõendi vorm 2T. Veterinaartõendi vorm 1T kehtib kolm ööpäeva tõendi väljastamise kuupäevast.

Artroskoopia

Loomade tervislikku seisundit kontrollib veterinaararst tapalesaatmise või sellele eelneval päeval. Veterinaartõendi vorm 2T kehtib 24 tundi veterinaarkontrolli sooritamisest ja tõendi väljastamise kuupäevast arvates. Tapale saadetavatele loomadele kehtivad järgmised nõuded: Tõrva, vaigu, määrdeõli, sõnniku, mustuse ja muu saastaga määrdunud loomi ei ole lubatud viia tapale. Lammaste vill ei tohi olla vanunud, tokerdunud või muul viisil rikutud; Edasine vedu võib toimuda veterinaararsti loal, kes on looma üle vaadanud ja teinud vastava märke partiiga kaasas olevale veterinaartõendile.

Hädatapu vajaduse üle otsustab sellisel juhul looma üle vaadanud veterinaararst ja teeb sellekohase märke veterinaartõendile; Haigeid või haiguses kahtlustatavaid loomi tuleb vedada eraldi veosena ja veterinaararsti range kontrolli all; Riigi piires ei ole soovitatav loomi viia tapale üle kilomeetri kaugusel asuvasse tapamajja; Tapamajas kehtivad loomade vastuvõtmisel järgmised nõuded: Loomade ajamiseks peavad olema kasutusel vahendid, mis ei vigasta ega kahjusta loomi muul viisil; Veokijuht või saatja annab kontrollijale veterinaararstile üle loomadega kaasasoleva veterinaartõendi; Kontrollimata ja kontrollitud loomad ei tohi kokku puutuda.

Kontrollimata loomade tapmine on keelatud; Tapamajas kehtivad loomade vastuvõtmisel järgmised hügieeninõuded: Suuremate liigeste seadmete tootlemine kaitseriietus tööpäeva jooksul määrdus, tuleb anda võimalus vahetada määrdunud riided puhaste vastu; Kõigepealt puhastatakse veoruum mehhaanilisest mustusest, seejärel pestakse soovitatavalt kuuma veega temperatuuril 60 kuni 75 °C ja desinfitseeritakse.

Loomade tapaeelset kontrolli teostab veterinaarinspektor või tema vastutusel ja järelevalve all olev abiline, väiketapamajas volitatud veterinaararst. Tapamajja toodud loomade tervislikku seisundit tuleb kontrollida nende saabumispäeval. Kui loomi ei tapeta nende saabumispäeval, tuleb kontrollimist korrata vahetult enne tapmist. Tervete loomadega peab kaasas olema veterinaartõend vorm 1T.

Tapamajja hädatapule toodud loomi ei kontrollita, kui farmis oli looma kontrollitud ning loomaga on kaasas veterinaartõend vorm 4T. Veterinaararst võib tapamajas teha lisakontrollimise vastavalt olukorrale. Loomad või aedikud, kuhu loomad paigutatakse, märgistatakse, et oleks kerge eristada kontrollitud ja tapmisele lubatud loomi. Tapaloomad peavad olema märgistatud, et kontrolli teostav veterinaararst saaks määrata loomade päritolu.

 1. Но Макс полностью игнорировал вопрос.
 2. В нем было полно разных предметов.
 3. Valutab ola liigese parast magamist
 4. Chondroitiin Glukosamiini USA.
 5. Valu poidla liigeses turse
 6. MAGNUM L - Spordihooldus OÜ

Veised peavad olema märgistatud põllumajandusministri poolt kehtestatud korras. Märgistamata veised tuleb eraldada ja tappa eraldi ajal ning võtta proovid laboratoorseks uuringuks. Looma omanik või tema poolt volitatud isik on kohustatud tapale lähetatavate loomade kohta teatama: Andmed kantakse loomapartiiga kaasasolevale veterinaartõendile. Haigetel loomadel peab kaasas olema veterinaartõend vorm 2T nende farmis kontrollimise kohta.

Tapaeelse kontrollimise käigus määratakse kindlaks: Sellist looma tuleb uurida üksikasjalikult ja ainult veterinaararsti loal võib looma tappa.

Tapetakse sanitaartapamajas või veterinaararsti poolt antavate korralduste kohaselt tavalisel tapaliinil, kuid eraldi tervetest loomadest; Selliste loomade tapajärgset kontrolli tuleb eriti hoolikalt teostada, samuti peab olema tagatud selles tööprotsessis osalevate töötajate tervise ohutus; Väsinud ja erutunud loomi peab laskma puhata või rahuneda ja neid võib tappa alles pärast korduskontrollimist; vigastatud loomad tapetakse kohe; Kahtluse korral loomalt saadavas lihas ravimite või muude inimesele kahjulike ainete jääkide kohta, tuleb võtta proovid laboratoorseks uuringuks; Tugevalt määrdunud loomad või loomad, kellel esinevad lokaalsed haiguslikud muutused või muud defektid, mis veterinaararsti otsusel ohustavad tapahügieeni kvaliteeti, tuleb tappa sanitaartapamajas või tavalisel tapaliinil veterinaararsti poolt määratud ajal ja tema järelevalve all; Proovid tuleb võtta vastavate tauditõrje eeskirjade nõuete järgi.

Rümbad ja tapasaadused tuleb hoida kuni laboratoorsete uuringute vastuste kättesaamiseni veterinaarinspektori järelevalve all. Loomal, kelle haigustunnused, trauma või haigustest tingitud muutused on sedavõrd ulatuslikud, et veterinaararst saab tapaeelse kontrolli otsuse põhjal määrata saadava liha toidukõlbmatuks, on veterinaararstil õigus määrata loom hukkamisele ja lihakeha hävitamisele.

Haige looma lihakeha hävitamisel peab juhinduma vastavast tauditõrje eeskirjast. Veol tapamajja või tapamajas surnud looma peab veterinaararst lahkama surma põhjuse selgitamiseks ja võtma proovid laboratoorseks uuringuks.

Andmed tapale toodud loomade kohta ning tapaeelse kontrolli põhjal tehtud otsused peab veterinaararst registreerima vastavasse žurnaali. Tapaeelse kontrolli aruanne vorm H koostatakse žurnaalis olevate andmete põhjal ning esitatakse igakuuliselt maakonna veterinaarkeskusele; veterinaarkeskus esitab koondaruande üks kord kvartalis Veterinaar- ja Toiduametile hiljemalt järgneva kvartali esimese kuu Jahipidamisel tapetud suurte ulukite põdrad, metssead, metskitsed ja teised metsloomad vastuvõtmisel ja veterinaarkontrollil tuleb inimtoiduks mõeldud ulukiliha saamiseks arvestada järgmiste nõuetega: Ulukipartiis peavad olema samal Hurt liigesed parast jooksmist tapetud, üheaegselt tapamajja üleantavad ja ühte liiki kuuluvad ulukid; Koos iga kerega peab kaasas olema identifitseeritav põrn ja liiver süda, kopsud, trahhea, maks.

Maksast võib esitada ühe osa lümfisõlmedega ja tühjendatud sapipõiega; vahelihas peab olema kere küljes; Farmis Suuremate liigeste seadmete tootlemine ulukeid võetakse toidukõlbliku liha saamiseks tapamajja vastu, kui farmiuluki omanik või tema poolt volitatud isik esitab veterinaartõendi vorm 1Tmille kohaselt on ulukid farmis teostatud tapaeelse kontrolli alusel tunnistatud terveteks.

Hügieeninõuded kehtivad koduloomade, suurte kütitud või farmis peetud ulukite tapmisel ja töötlemisel värskeks lihaks. Taparuumidesse toodud loomad paigutatakse tapaeelsesse ooteruumi või -käiku ja nad tapetakse kohe.

Kuidas teha liigeste valu Kirurgia Maine Sustav

Tapaloomade ruumi paigutamisel, käikudesse paigutamisel ja uimastamisel peab jälgima, et loomad ei saaks vigastada, põrutada ega ärrituks. Loomade jalad ei tohi olla kammitsas.

Osta kodus liigeste raviks magnetilisi seadmeid

Uimastamata loomi ei tohi riputada vere väljalaskmiseks veretustamisliinile. Loomi uimastatakse mehhaaniliste vahenditega, elektrivooluga või gaasiga. Uimastamismeetod ja uimastamise läbiviimine peab olema veterinaarinspektori või volitatud veterinaararsti järelevalve all. Uimastatud loomad peab kohe tõstma veretustamisliinile ja veretustama, kusjuures veri peab võimalikult lühikese aja jooksul looma kerest maksimaalses koguses välja voolama.

Veretustamine peab toimuma võimalikult kiiresti ja mitte hiljem kui viis minutit pärast uimastamist. Toiduotstarbeks kasutatav veri kogutakse puhaste vahenditega selleks ettenähtud nõudesse.

Kogumisel tuleb töö korraldada looma rümba hilisema identifitseerimise võimalusega.

I Forced People to Work Nonstop for 500 Years Straight - Good Company