Uhiste harjade probleem.

Maakonnaleht uuris kahe valla juhtidelt, mida riigipeaga arutati ning millised on uute omavalitsuste probleemid. Tööõhkkond oli selles volikogu saalis sõbralik ja kena. Kõige olulisemad väärtused vabatahtlike kaasalöömisel siseturvalisuse valdkonnas on kogukonnaga ühtekuuluvustunde kasv, avaliku kindlustunde suurenemine, kuritegevuse ohvriks langemise hirmu vähenemine ning valdkonna läbipaistvuse tagamine, see suurendab usaldust õiguskaitse ja seega riigi vastu. Selleks, et saada paika eelarved, selleks ei saada koos toimima. Kindlasti tuleb see nurkade lihvimise periood. See tuleneb paljuski meie riikide välispoliitiliste prioriteetide sarnasusest Euroopa Liidu ja NATO laienemisprotsessis,» märkis Ilves.

Persoon Tegemist oli riigipea kümnenda tutvumisvisiidiga haldusreformi järel tekkinud Eesti omavalitsustesse.

Persoon Tegemist oli riigipea kümnenda tutvumisvisiidiga haldusreformi järel tekkinud Eesti omavalitsustesse. Maakonnaleht uuris kahe valla juhtidelt, mida riigipeaga arutati ning millised on uute omavalitsuste probleemid. Tema sõnum oli, et kogukond on nii edukas, kui on selle nõrgemad liikmed ja alati ei piisa vaid seadusega kohustatud miinimumi tegemisest.

Maakonnaleht uuris kahe valla juhtidelt, mida riigipeaga arutati ning millised on uute omavalitsuste probleemid. Tema sõnum oli, et kogukond on nii edukas, kui on selle nõrgemad liikmed ja alati ei piisa vaid seadusega kohustatud miinimumi tegemisest. Lisaks tõi riigipea Tammuri sõnul välja, et vald ei ole volikogu. Kogukond peab ise aktiivselt panustama. Meeldis rohkem, kui oleksin osanud oma eelhäälestuse baasil oodata.

Siseturvalisus

Meeldis vestlus, kiirus ja teravus, millega arutelu kulges. Teie muljed Saue ning Lääne-Harju vallast? Olen varemgi siin piirkonnas ringi liikunud. Ma rääkisin volikogu liikmetega ning eelkõige tänasin neid.

Uhiste harjade probleem

Et nad on pärast ühinemist võtnud endale vastutuse olla volikogu liikmed. See ei ole lihtne. Just see esimene periood.

Uhiste harjade probleem

Kindlasti tuleb see nurkade lihvimise periood. Inimesed peavad mõtlema, mis on nende ühised huvid ning kuidas nad saavad neid kõige paremini korraldada.

Sündmustekalender

Aga muljed on väga head. Tööõhkkond oli selles volikogu saalis sõbralik ja kena.

Meie CopperCoat'i rakendus: mis läks valesti? Kas see ebaõnnestub? (Patrick Childressi purjetamine)

Kas oli ka muresid? Muresid on alati.

Kuidas puhastada ühiseid vannitoa probleemkohti

Maailm ei ole kunagi valmis ega ideaalne. Kõik annavad endale aru, et praegu on väga kiire aeg. Selleks, et saada paika eelarved, selleks ei saada koos toimima.

Uhiste harjade probleem

Tuleb saada korda seesama koostöö kogukondadega. Mõtted on olemas, kuidas seda teha.

Ilves: Eestit seovad Tšehhiga ühised huvid, mitte probleemid

Seda rääkis mulle vallavolikogu esimees. Nii et tööd on praegu väga palju. Aga inimesed on täis tahtmist teha. Ja et teha seda koos teiste inimestega. Kui palju olete enne presidendiametit Paldiskis käinud? Olen siin käinud seepärast, et Vene ajal oli see paik suletud linn.

Ning tema pankrannikut ei olnud võimalik näha. Ja nii kui see vabanemine tuli, siis loomulikult nii nagu kõik tolleaegsed noored, kolasin ka mina Paldiskis üsna palju. Pankrannikul kindlasti ka. Sai matkatud mööda selle äärt pikalt ja põhjalikult. Ja muud siinsed kandid? Nõukogude ajal oli Kloogarand väga ilus. Padisel on praegu väga hea restoran. Kui tulla tagasi Harju-Risti tagustest seenemetsadest, siis on seal meeldiv perega söömas käia.

Aga ma olengi Uhiste harjade probleem, kes käib palju Tallinnast ära.

Uhiste harjade probleem

Olete äsja Narvast naasnuna öelnud, sest sealne piirkond on meie järgmine edulugu. Kas Paldiski kant ning laiemalt Lääne-Harju võiks olla järgmine edulugu? Transpordiühendus Tallinnaga on hea.

Kant ei ole pealinnast kaugel. Kaitseväe kohalolek on suur. Kaitsevägi on meil suur ja arenev. Uhiste harjade probleem läheb siit keegi küll ära, kuid tuleb ka tagasi. Tegelikult väga hea looduskeskkond. Eeldusi on küll.

Uhiste harjade probleem

Nende realiseerimine sõltub kohalikest otsustest.